Fairs

2017

25.09. – 28.09.2017, Polagra Tech, Poland,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

07.04. – 09.04.2017, Komenda, Slovenia,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

03.03. – 06.03.2017, Ab Hof, Austria,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

2016

15.11. – 18.11.2016, Eurotier, Germany,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

25.10. – 28.10.2016, Cibus Tec, Italy,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

19.10. – 21.10.2016, Elmia Agriculture, Sweden,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

25.09. – 29.09.2016, Polagra Tech, Poland,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

08.04. – 10.04.2016, Komenda, Slovenia,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

04.03. – 07.03.2016, Ab Hof, Austria,

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

2015

10.11. – 12.11.2015, BrauBeviale, Germany

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

21.10. – 24.10.2015, ELIMA, Sweden

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

21.09. - 24.09.2015, POLAGRA TECH, Poland

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

09.04. - 12.04.2015, KOMENDA, Slovenia

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

24.03. - 27.03.2015, ANUGA, Germany
Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

06.03. - 09.03.2015, AB-HOF, Austria
Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

2014

11.11. - 14.11.2014, EURO TIER, Germany

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

11.11. - 13.11.2014, BRAUBEVIALE, Germany

Exhibitor: Belgijski partner

 

28.10. - 31.10.2015, CIBUS TECH, Italy

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

29.09. - 02.10.2015, POLAGRA TECH, Poland

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

10.04. - 13.04.2015, KOMENDA, Slovenia

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

24.03. - 27.03.2015, ANUGA, Germany
Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

07.02. - 10.02.2015, AB-HOF, Austria
Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

2013

23.10. – 26.10.2013, ELIMA, Sweden

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

11.10. - 13.10.2015, KOMENDA, Slovenia

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

 

24.08. – 29.08.2015, AURA, Switzerland

Exhibitor: German-Switzerland partner

 

22.03. - 24.03.2015, KOMENDA, Slovenia

Exhibitor: Plevnik d.o.o.

© 2018 - izdelava spletnih strani - studioStyle