O firmie

Podstawowe dane o firmie:

Nazwa firmy:
Nazwa skrócona:
Siedziba:
Nr REGON:
Nr NIP:
Kod działalności:

PLEVNIK produkcja i handel sp. z o. o.
PLEVNIK sp. z o.o.
Podsmreka 56, 1356 Dobrova, Słowenia
5594251
SI 78872570
71.129 (Inne działalności inżynierskie i doradztwo techniczne

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowymw Lublanie pod numerem wpisu 11707000

Nr NIP:
Nr konta bankowego:
Nazwa banku:
SWIFT:
I-BAN:

SI78872570
03160 - 1000014198
SKB BANKA d.d.
SKBASI2X
SI56031601000014198

Dane kontaktowe:

Telefon:
 
Fax:
E-adrese:

Strona internetowa:
 

00386 1 200 60 80
00386 1 256 11 65
00386 1 257 44 22
info@plevnik.si
www.plevnik.si
www.plevnik.eu

 

© 2019 - izdelava spletnih strani - studioStyle